SULIDARITÀ CÙ U POPULU KANAK !

Sucialisimu o barbaria